Anzelm Eforyn z Mirska

Mapa Mirsk Kamila Karbowska ZSL-G Mirsk Plac Targowy Ratusz w rynku wraz z budynkiem MOPS-u Kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP Kościół św. Barbary Krzyż za Zespołem Szkół Licealno-Gimnazjalnych

1. Krzyż za Zespołem Szkół Licealno-Gimnazjalnych (dziś już nieistniejący).
Tu od średniowiecza rozpoczynały się piesze pielgrzymki mirszczan do Hejnic (Czechy). Możliwe, że Eforyn brał w nich udział.

2. Kościół św. Barbary.
Pierwszy murowany kościół powstał jeszcze za życia Eforyna na polecenie Ulryka,
właściciela Mirska. Potem przebudowany.

3. Kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP.
Przy kościele znajdowała się szkoła parafialna. Pierwszy kościół zniszczyli husyci, odbudowano go za życia Eforyna, potem dwukrotnie przebudowano.

4. Ratusz w rynku wraz z budynkiem MOPS-u.
Murowany ratusz z sukiennicami zbudowano za życia Eforyna, potem dwukrotnie zniszczony odbudowywano.

5. Plac Targowy.
Od średniowiecza sprzedawali tu towary kupcy, którzy nie wjeżdżali do miasta, by nie płacić cła (bogatsi handlowali w sukiennicach). Znajdował się przy jednej z czterech bram miasta. Anzelm na pewno bywał tu wielokrotnie.